Nederlands

Traditie. Innovatie. Inspiratie.

…doordat wij creatieve koppen uitrusten met het beste wat er bestaat. Wij zijn een traditioneel bedrijf met een globaal wereldbeeld en lokaal-regionale focus. Bij MEZ hechten wij waarde aan moderne productie, de hoogste kwaliteit en een verscheidenheid aan producten, om aan iedere individuele wens te kunnen voldoen. Sociale en ethische verantwoordelijkheid wordt bij ons niet alleen gepresenteerd, maar geleefd. Want modernisering en ontwikkelingen in het handwerk gaan bij ons hand in hand met een attente omgang met schaarse hulpbronnen en het gemeenschappelijke samenzijn:

zodat het handwerk nog veel eeuwen lang kan zorgen voor de vreugde en de trots van het creëren.

Merken

 Onze brede merkenportfolio biedt u een productwereld en inspiratie voor ieder vaardigheidslevel. Ons assortiment bestaat uit garens, wol en andere materialen voor ieder type handwerkkunst en wij vinden altijd een individuele oplossing voor u.

Onze filosofie

Perfecte partner, duurzaamheid en de hoogste klantenvoorkeur.

Visie & Missie

Passie, creativiteit, design, pioniersgeest, kwaliteit en een focus op mensen.

Traditie

Sinds 1785 staat voor MEZ de innovatie centraal.

Carl Mez vond destijds de eerste machine uit, die een doorlopende draad kon twijnen. In Freiburg opgericht en trouw gebleven aan de regio en denkwijze, doorloopt de bedrijfsgeschiedenis meerdere eeuwen, waarin een deskundigheid opgebouwd kon worden die zijn weerga niet heeft.

Zowel in de handwerkkunst alsook in de productie van de garens zijn wij traditioneel bij de tijd en leven wij de filosofie van de oprichter Carl Mez.

Bij MEZ betekent “traditie” ook “innovatie”.

Productie

Bij de productie van onze producten letten wij op

  1.  de hoogste, modernste standaarden en technieken,
  2.  een attente omgang met natuurlijke hulpbronnen en het milieu en
  3.  een regionale, faire productie in een geschikte werkatmosfeer.

Deze 3 basisbeginselen vormen de basis voor stabiele kwaliteitsborging, innovatiekracht en sociale verantwoording tegenover medewerkers, klanten en milieu.


    JA, ik heb kennis genomen van het privacybeleid op deze pagina en ga er uitdrukkelijk mee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens elektronisch kunnen worden verzameld en opgeslagen. Mijn gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en beantwoorden van mijn aanvraag! Opmerking: U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@mezcrafts.com.