Nederlands

De eeuwenoude kunst van het handwerk

Historisch gezien ontstond het handwerk, in alle vormen en met al zijn facetten, vanuit noodzaak. De eerste handgemaakte projecten hadden praktische doelstellingen, zoals kleding, dekens en schoenen ter bescherming tegen gevaar of koude.
Het bijzondere aan het handwerk is dat dit zich in verschillende regio’s met de meest uiteenlopende vormgevingen en technieken ontwikkelde. Niet voor niets is er tegenwoordig sprake van een grote verscheidenheid in de handwerkkunst: haken, breien, naaien, quilten/borduren, productie van kwastjes, macramé, vlechten en nog veel meer.

Al naargelang de mode en de smaak van de tijd ontwikkelde zich een breed spectrum van toepassingen, dat tot op heden loopt van decoratieve objecten tot speelgoed aan toe.

Ook economische aspecten speelden van oudsher een rol. Zo breiden de meeste vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog, aangezien er minder wol nodig was dan bij het haken.

Geschiedenis van MEZ

Carl MEZ en zijn zonen richtten in 1785 de firma „Carl Mez & Söhne“ op, de latere „MEZ AG Freiburg i.B.“. Het familiebedrijf groeide voortdurend. De kleinzoon van de oprichter, die ook Carl Mez heette, vergaarde uitgebreide kennis op het gebied van de mechanica en techniek. Met zijn uitvinding uit het jaar 1828 breidde het bedrijf zich snel uit. Hij bouwde een twijnmachine, die voor de eerste keer een voortlopende draad kon twijnen.

Met zijn uitvinding uit het jaar 1828 breidde het bedrijf zich snel uit. Mez revolutioneerde bovendien het type handel in draden: hij liet naaidraden zonder lood produceren, zodat draden niet meer op gewicht, maar op lengte verkocht werden. Deze twee innovaties worden tegenwoordig naast de focus op sociale verantwoording als basis beschouwd voor het latere succesverhaal en gevolgde bedrijfsfilosofie.

In 1832 droegen de zonen van de bedrijfsoprichter de leiding over aan de generatie kleinkinderen. De drie kleinkinderen breidden de firma uit, bouwden twee nieuwe fabrieken en richtten meerdere vestigingen op. Toen Carl Mez (kleinzoon van de oprichter) in 1877 stierf, telde het bedrijf meer dan 1200 werknemers. Nadat het bedrijf onder Carl Mez continu groeide en in kleine stappen steeds grotere gebieden voor zich kon winnen, namen in het midden van de 19e eeuw zijn zonen het bedrijf over en brachten dat op een nieuw level. De innovatie- en continue leercultuur werden gehandhaafd.

In 1922 werd de firma een vennootschap, die in het jaar 1932 voor het merendeel door de textielondernemer van J. & P. Coats Ltd., Glasgow, overgenomen werd. Daardoor werd de familiefirma een wereldwijd opererende ondernemingsgroep. Bij het 150e jubileum, in het jaar 1935, waren er wereldwijd meer dan 2500 personen bij het bedrijf in dienst.

In 1984 kocht Coats de handbreigarenfabrikant Schachenmayr op. Deze ontstond uit een kleine, aan het begin van de 19e eeuw in Salach bei Göppingen opgerichte kamgarenspinnerij, die in 1822 door een zakenman uit Aken werd opgekocht. In 1824 kwam Leonhardt Schachenmayr als schoonzoon en vennoot bij het bedrijf, in 1835 nam hij de firma over en leidde deze tot een economisch succes. Zo nam ook het aantal arbeiders aan het begin van de 20e eeuw tot circa 1000 werknemers toe. Na zijn dood in 1871 nam zijn schoonzoon Friedrich Bareiß de leiding over, daarna diens zonen. De firma bleef in familiebezit, tot de algemene neergang van de Württembergische textielindustrie aan het begin van de jaren ‘80 tot de verkoop aan het Britse concern Coats leidde.

Door een kundige netwerkopbouw lukt het MEZ binnen de volgende decennia om de producten in het creatieve en handwerkgebied in heel Europa en de V.S. te leveren. Coats besloot om in 2015 het handwerksegment te verlaten. Sinds 2020 behoort MEZ tot de Zwitserse investeringsfirma LEVITO AG en heeft hij ca. 500 werknemers in dienst met een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen euro.

Tot heden lopen de waarden van de oprichters en pioniers door de bedrijfsfilosofie: innovatie, traditie, nuchterheid, nabijheid tot de klant, stijlbewustheid en creativiteit!

De MEZ-merkenwereld biedt het volledige gamma en kan klanten van de keuze van de stoffen via de uitrusting met gereedschap tot de ondersteuning van het creatieproces begeleiden en verheugt zich over ieder stuk dat gecreëerd wordt. Door samenwerkingen met ontwerpers en trendsetters is men als bedrijf bij de tijd en MEZ is bereid de volgende innovatie op de wereld te brengen!


    JA, ik heb kennis genomen van het privacybeleid op deze pagina en ga er uitdrukkelijk mee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens elektronisch kunnen worden verzameld en opgeslagen. Mijn gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en beantwoorden van mijn aanvraag! Opmerking: U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@mezcrafts.com.